rsshttp://www.obecarnutovce.sk/Fri, 25 May 2018 01:35:39 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Verejné prerokovanie]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-27-verejne-prerokovanieWed, 28 Mar 2018 09:37:00 +0200http://www.obecarnutovce.sk//--23-27-verejne-prerokovanie<![CDATA[Predchádzanie požiarom]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-26-predchadzanie-poziaromWed, 28 Mar 2018 09:34:00 +0200http://www.obecarnutovce.sk//--23-26-predchadzanie-poziarom<![CDATA[Pozvánka na valné zhromaždenie urbariátu ]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-25-pozvanka-na-valne-zhromazdenie-urbariatu-Wed, 07 Mar 2018 16:03:00 +0100http://www.obecarnutovce.sk//--23-25-pozvanka-na-valne-zhromazdenie-urbariatu-<![CDATA[VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-24-vzn-c12018-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-msMon, 05 Feb 2018 16:53:00 +0100http://www.obecarnutovce.sk//--23-24-vzn-c12018-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms<![CDATA[Oznámenie o dražbe]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-23-oznamenie-o-drazbeMon, 05 Feb 2018 16:31:00 +0100http://www.obecarnutovce.sk//--23-23-oznamenie-o-drazbe<![CDATA[Cennik správnych poplatkov]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-22-cennik-spravnych-poplatkovSat, 20 Jan 2018 10:45:00 +0100http://www.obecarnutovce.sk//--23-22-cennik-spravnych-poplatkov<![CDATA[Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-20-plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2018Sun, 26 Nov 2017 19:11:00 +0100http://www.obecarnutovce.sk//--23-20-plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2018<![CDATA[Oznam o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok ]]>http://www.obecarnutovce.sk//--23-1-oznam-o-zverejnovani-zmluv-faktur-a-objednavok-Tue, 30 Aug 2016 15:14:00 +0200http://www.obecarnutovce.sk//--23-1-oznam-o-zverejnovani-zmluv-faktur-a-objednavok-