Navigácia

Obsah

OZNAM: Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Typ: ostatné
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 1Daň z nehnuteľnosti 2020

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

- predaj nehnuteľnosti                                       - odstránenie stavby

- kúpa nehnuteľnosti                                         - zmena užívania stavby 

- dedičstvo                                                           - zmena charakteru stavby

- stavebný pozemok                                          - dražba

- kolaudácia stavby                                            - darovanie

TLAČIVO - priznanie k dani z nehnuteľnosti

TLAČIVO - daň z pozemkov

TLAČIVO - daň zo stavieb

TLAČIVO - evidenčný list psa


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2020 11:50
Autor: PhDr. Martin Gonda