Navigácia

Obsah

POZOR na požiare spojené s vykurovaním

Typ: ostatné
len zvýšenou opatrnosťou a dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich príbytkoch a predídete mnohým tragickým dôsledkom

POZOR

na požiare spojené s vykurovaním

 

          Vykurovacie obdobie z hľadiska ochrany pred požiarmi možno považovať za obdobie so zvýšenou požiarovosťou. Toto obdobie nie je možné presne vymedziť dátumom pre celé územie Slovenskej republiky. Je rôzne, a to podľa polohy a nadmorskej výšky a iných geografických faktorov. Z uvedeného dôvodu z hľadiska protipožiarnej prevencie sa sledujú len charakteristické príčiny požiarov pre toto obdobie, počas celého kalendárneho roka. Je pozoruhodné, že aj v letnom ročnom období sa vyskytujú požiare v súvislosti s vykurovaním, resp. prikurovaním spotrebičmi a to najmä pri krátkodobom náhlom ochladení.

            Je preto na mieste pripomenúť občanom, že ustanovenie zákona o ochrane pred požiarmi ukladá fyzickým osobám konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.

            Podceňovanie požiarneho nebezpečenstva, nedostatočná ostražitosť a ľahostajnosť majú za následok veľakrát požiare i s tragickými následkami. Verný obraz zlyhania ľudského faktora nám každoročne dáva štatistika požiarovosti.

            Vykurovacie obdobie však prináša zvýšené riziko vzniku požiarov, ktorých najčastejšími príčinami je zlý stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov, prekurovanie vykurovacích telies, používanie horľavých kvapalín na vykurovanie a vysýpanie žeravého popola do horľavých nádob a do blízkosti horľavých materiálov.

 

             Opatrnosti nie je nikdy dostatok a preto Vážení občania prijmite od hasičov niekoľko rád, aby sme v súvislosti s vykurovaním mali požiarov čo najmenej :

  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich nebezpečnej blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich v činnosti bez dohľadu,
  • nepoužívajte k zakurovaniu horľavé kvapaliny, naftu , petrolej, benzín a pod.,
  • dbajte na to, aby šporáky a pece boli umiestnené na nehorľavej podložke o rozmeroch daných v návode na používanie vykurovacieho telesa, a aby dymovody boli zaústené do sopúcha odborným spôsobom,
  • pri kozuboch s otvoreným ohniskom ak je podlaha miestnosti horľavá, musí sa chrániť ochrannou podložkou ; pred ohniskom kozuba neumiestňovať na podlahe horľavé materiály, koberce, kožušiny, horľavé dekoračné predmety,
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a  uzatvárateľných nádob
  • dbajte na to, aby neboli ponechávané v prevádzke bez dohľadu také spotrebiče, ktorých technické vyhotovenie vyžaduje trvalý dohľad, ako napr. elektrotepelné vykurovacie telesá bez automatickej regulácie,
  • zabezpečte si pravidelné čistenie komínov a vykonanie kontroly komínov a udržiavajte ich v dobrom technickom stave,
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

 

            Vážení občania,

len zvýšenou opatrnosťou a dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich príbytkoch a predídete mnohým tragickým dôsledkom.


Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2019 15:28
Autor: Správca Webu