Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

(H)ARNUTOVSKÝ KOTLÍK bude 22.6.2024

Pokračovanie projektu MOPS

Pokračovanie projektu MOPS 3

Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce

Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Trvanie projektu: 03/2022 – 05/2023

Nenávratný finančný príspevok: 64 893,13 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Arnutovce

Hlavný cieľ projektu: 312080010 - 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Opis projektu: Obci Arnutovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8. REACT-EU 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Predmet/ciele projektu: Zámerom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK, eliminácia nelegálnych skládok odpadu, resp. zvýšenie kvality životného prostredia v lokalitách MRK, podpora desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie obyvateľov MRK. Realizácia aktivity projektu bude prebiehať za aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených osôb projektového tímu.

Viac informácií v opise projektu: Opis projektu MOPS Arnutovce

Plagát projektu

Prílohy

Opis projektu MOPS Arnutovce_b.pdf

Opis projektu MOPS Arnutovce_b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,73 kB

Plagát.pdf

Plagát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,13 kB
Dátum vloženia: 3. 3. 2022 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2022 13:11
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook