Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

ZBER ELEKTROODPADU: 12.10.2021 o 8:00

Povinnosť registrácie domáceho chovu ošípaných

osipane

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

VEC

Povinnosť registrácie domáceho chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaní chov ošípaných  pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b.) č. 39//2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020. Tlačivá na registráciu chovu si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade, poprípade vytlačiť z webovej stránky Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR. Vyplnené tlačivá občania odosielajú na adresu: Centrálny register hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina. 

Zároveň upozorňujeme občanov, že vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných , musia chovatelia dodržiavať biologickú ochranu chovov  a to nasledovne:

  • do chovov nepúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby,
  • ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov a diviačou zverou,
  • zákaz skrmovania kuchynského odpadu,
  • skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
  • domáce zabíjačky nahlásiť RVPS vSpišskej Novej Vsi, najmenej jeden deň pred jej vykonaním na tel. č. 053/4813201,
  • neodkladne nahlásiť podozrenie alebo výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.

RVPS chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 – 800 €.

Predaj ošípanej na domácu spotrebu:

https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/Predaj_1_ks_OS-Priloha_c2.pdf

Registrácia chovu s jednou ošípanou:

https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1.pdf

Registrácia ošípaných v chove:

https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/irOS.pdf

Dátum vloženia: 15. 10. 2020 13:29
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 10. 2020 13:31
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Odpustová slávnosť

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

kalendar zvozu odpadu

Facebook

Facebook