Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Materská škola

Adresa:

Materská škola
Arnutovce 11
053 13  Arnutovce

Kontakt

 • Telefón: 053 4491391
 • Mail: ms.arnutovce@gmail.com
 • Bc. Mária Skuhrová, riaditeľka
 • Domninika Palečárová, učiteľka
 • Lenka Garčárová, pomocná vychovávateľka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 • Bc. Mgr. Daniela Furinová, vedúca školskej jedálney
 • Radoslav Závada, kuchár
 • Mail: jedalen@obecarnutovce.sk 
 • Daniela Mikolajová, upratovačka

  Charakteristika školy

Materská škola je zriadená v cirkevnej budove v Arnutovciach. Zriadená bola v januári 1980. Kapacita je 20 detí, je to jednotriedna heterogénna trieda s počtom 19 rómskych detí. Materská škola je umiestnená v prízemnej budove. Nachádza sa v nej  šatňa, školská kuchyňa, jedáleň, spálňa a trieda.

Chod našej materskej školy je prispôsobený potrebám rodičov. Prevádzka  MŠ je od 7,00 do 15,30 hod. Učiteľky MŠ neustále navodzujú priaznivú sociálne-emocionálnu atmosféru, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

Trieda materskej školy je svetlá a priestranná. Interiérové vybavenie MŠ je čiastočne obnovené. V ŠJ sa zakúpili vstavané skrine na uskladnenie učebných pomôcok. V budúcnosti je potrebné zakúpiť účelový nábytok do triedy a šatne.

MŠ svojim priestorom a vybavením dáva širokú možnosť k všestranným hrám a činnostiam k rozvoju osobnosti detí. Vybavenie materskej školy hračkami, učebnými pomôckami zodpovedá počtu detí a ich veku. Podľa možností sa dokupujú a dopĺňajú. Je vybavená samostatným plynovým kúrením so samostatným kotlom. Budova spĺňa požiadavky po stránke hygienickej, bezpečnostnej i estetickej na funkčnosť predprimárneho vzdelávania. Obec zabezpečovala kosenie dvora a drobné opravy v objekte.

Fotografie z roku 2023

Karneval 2023

Karneval 2023

Fotografia z roku 2022

Mikuláš 2022

Fotografie zo začiatku školského roka 2021/2022

Učebňa MŠ

Jedáleň MŠ

Fotografia zo školského roka 2020/2021

zaciatok skolskeho roka

Staršie fotografie

Mikuláš 2018

Karneval 2019

ZVEREJŇOVANIE

Správa výchovno-vzdelávacích výsledkov za rok 2018-2019

Správa výchovno-vzdelávacích výsledkov za rok 2019/2020

Správa výchovno-vzdelávacích výsledkov za rok 2020/2021

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook