Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Farský úrad

Obec Arnutovce patrí pod Farnosť Letanovce

Kontakt 
Farský úrad Letanovce, Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce
Email.: letanovce@kapitula.sk
Telefón: 053 / 449 12 06
www.farnostletanovce.sk

Mgr. Marián Sivoň, správca farnosti, mobil 0911 140 887
Mgr. Dominik Janky, kaplán


Rímsko-katolícky kostol svätej Heleny

Kostol bol pôvodne neskorogotický, postavili ho na začiatku 15. storočia. Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou klinovej profilácie.

Sakristia je zaklenutá kláštornou klenbou. V roku 1700 mal kostol tri oltáre. Hlavný oltár svätej Heleny je pseudogotický z konca 19. storočia.

Obsahuje tri postavy: v strede je Panna Mária s Ježiškom, vpravo z čelného pohľadu je sv. Helena s krížom, vľavo je sv. Dorota (obrázok č. 1).

Vedľajší oltár Panny Márie je krídlový, gotický, asi z roku 1485 a pripisuje sa majstrovi Martinovi z Levoče (obrázok č. 2).

Rokokový oltár Svätého Šebestiána je asi z rokov 1770-1780 (obrázok č. 3). Svätý Šebastián je znázornený aj v obecnom erbe.

Veža bola ku kostolu pristavaná v druhej polovici 16. storočia. Prestavaná a zväčšená bola v 18. storočí. Ukončenie veže má formu zvonovitej laternovej prilby (obrázok č. 4).

Od 15.10.1963 je kostol evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.

popisky

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook