Navigácia

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva
  • Rastislav Frankovič
  • Katarína Hrubiznová
  • Marek Macala
  • Mgr. Miroslav Pomajdík
  • Mgr. Peter Roxer (zástupca starostky)
  • Ing. Martina Poláková
  • MUDr. Štefan Zelený

 

Starostka obce
  • Mgr. Zuzana Toporcerová
Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej. funkcionárov obce

Predseda: Mgr. Peter Roxer

Členovia: Mgr. Miroslav Pomajdík, Ing. Martina Poláková

 

Komisia finančná

Predsedníčka: Ing. Martina Poláková

Členovia: MUDr. Štefan Zelený, Mgr. Peter Roxer

 

Komisia sociálna

Predseda: MUDr. Štefan Zelený 

Členovia: Ing. Martina Poláková, Mgr. Milan Barilla

 

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Predseda: Rastislav Frankovič

Členovia: Marek Macala, Mgr. Miroslav Pomajdík

 

Komisiu školstva, mládeže, športu a kultúry

Predsedníčka: Katarína Hrubiznová

Členovia: Mgr. Peter Roxer, Marek Macala

 

Komisia stavebná

Predseda: Marek Macala

Členovia: Rastislav Frankovič, Vincent Medery, Šaňo Javorský, František Fiflík, Vladimír Varga

 

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Mgr. Miroslav Pomajdík

Členovia: Katarína Hrubiznová, Jozef Valigura, Roman Pecha (84)