Navigácia

Obsah

Starostka obce
  • Mgr. Zuzana Toporcerová

mob.: +421 907 976 469

Email: arnutovce@gmail.com

            starostka@obecarnutovce.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva
  • Rastislav Frankovič
  • Katarína Hrubiznová
  • Marek Macala
  • Mgr. Miroslav Pomajdík
  • Mgr. Peter Roxer
  • Ing. Martina Poláková
  • MUDr. Štefan Zelený
Zástupca starostky obce
  • Mgr. Peter Roxer
  • Email: peter.roxer@centrum.sk
Dochádzka poslancov
Dochádzka poslancov za roky 2018 a 2019  
  SPOLU
Počet zasadnutí 9
Rastislav Frankovič 7
Katarína Hrubiznová 8
Marek Macala 8
Mgr. Miroslav Pomajdík 8
Mgr. Peter Roxer 9
Ing. Martina Poláková 8
MUDr. Štefan Zelený 5
   
Dochádzka poslancov za rok 2020  
  SPOLU
Počet zasadnutí (zatiaľ) 7
Rastislav Frankovič 5
Katarína Hrubiznová 6
Marek Macala 1
Mgr. Miroslav Pomajdík 5
Mgr. Peter Roxer 5
Ing. Martina Poláková 5
MUDr. Štefan Zelený 7
Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej. funkcionárov obce

Predseda: Mgr. Peter Roxer

Členovia: Mgr. Miroslav Pomajdík, Ing. Martina Poláková

Komisia finančná

Predsedníčka: Ing. Martina Poláková

Členovia: MUDr. Štefan Zelený, Mgr. Peter Roxer

Komisia sociálna

Predseda: MUDr. Štefan Zelený 

Členovia: Ing. Martina Poláková, Mgr. Milan Barilla

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Predseda: Rastislav Frankovič

Členovia: Marek Macala, Mgr. Miroslav Pomajdík

Komisiu školstva, mládeže, športu a kultúry

Predsedníčka: Katarína Hrubiznová

Členovia: Mgr. Peter Roxer, Marek Macala

Komisia stavebná

Predseda: Marek Macala

Členovia: Rastislav Frankovič, Vincent Medery, Šaňo Javorský, František Fiflík, Vladimír Varga

Komisia na vybavovanie sťažností

Predseda: Mgr. Miroslav Pomajdík

Členovia: Katarína Hrubiznová, Jozef Valigura, Roman Pecha (84)