Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Tlačivá a dokumenty stavebného úradu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 21x | 30.08.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 32x | 30.08.2016

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby Stiahnuté: 41x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 25x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenia reklamného zariadenia Stiahnuté: 46x | 30.08.2016

Vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 21x | 30.08.2016

Ohlasenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 41x | 30.08.2016

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 21x | 30.08.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 44x | 30.08.2016

Návrh na vydanie_kolaudačného rozdodnutia Stiahnuté: 24x | 30.08.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 22x | 30.08.2016

Stránka

  • 1