Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Údaje do 14.6.2022 nájdete v ARCHÍVE na ľavej lište. 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 3. 2024

Dohoda 24/44/054/3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

24/44/054/3

2 712,96 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Nájom hrobového miesta, hroby 182, 152, 147

1/2024 nj

30,00 EUR

Koloman Ščuka

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

21/3/2024

Neuvedené

CMT Group s.r.o.

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Zmluva č. 1424284 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

1424284

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Arnutovce

29. 2. 2024

Dodatok č. 1/2024 k Licenčnej zmluve o poskytovaní služieb č. Z-22-0025 zo dňa 07.02.2022

Dodatok č. 1/2024

1 091,81 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Arnutovce

12. 2. 2024

Dodatok č. 26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Arnutovce č. 6000/2002/V-1

Dodatok č. 26

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

23. 1. 2024

Zmluva 1/2024/ŠJ

1/2024/ŠJ

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Melegová Katarína

23. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí služby

Z2/2024

400,00 EUR

Neudorf, s.r.o.

Obec Arnutovce

17. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Z1/2024

630,00 EUR

Centrum voľného času ADAM

Obec Arnutovce

17. 1. 2024

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

U1/2024

Neuvedené

Centrum voľného času ADAM

Obec Arnutovce

12. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023

1/2023 D

1 320,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Arnutovce

2. 1. 2024

Dohoda o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy č.1/2016 zo dňa

1/2016

Neuvedené

Ing. Štefan Dzurňák

Obec Arnutovce

27. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Arnutovce v roku 2023

2D/2023

10 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Arnutovce

27. 12. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/160

Neuvedené

ELEKOS

Obec Arnutovce

21. 12. 2023

Dodatok č. 25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Arnutovce

Dodatok č.25

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

11. 12. 2023

ZMLUVA 23/11/2023

23/11/2023

4,50 EUR

Martin Mederi

Obec Arnutovce

11. 12. 2023

ZMLUVA 22/11/2023

22/11/2023

4,50 EUR

Katarína Mederiová

Obec Arnutovce

5. 12. 2023

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

5/12/2023

Neuvedené

BauTop, s.r.o.

Obec Arnutovce

28. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023

28/11/2023

1 419,48 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

08/2023

300,00 EUR

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Zb. o štatutárnom audite.

27/11/2023

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Arnutovce

23. 11. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

18/013/23

34 086,43 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Profi Extra

2409288710

312,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Zmluva č. 2773 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

2773

30,89 EUR

HOR s.r.o.

Obec Arnutovce

9. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra 1

1

1 479,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 124