Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

(H)ARNUTOVSKÝ KOTLÍK bude 22.6.2024

Zmluvy

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Údaje do 14.6.2022 nájdete v ARCHÍVE na ľavej lište. 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 5. 2024

Zmluva o dielo č. 1/2024/ZoD

1/2024/ZoD

Neuvedené

Ing. arch. Ivan Oliver Smolec

Obec Arnutovce

7. 5. 2024

Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2024/s

1/2024/s

150,00 EUR

Obec Arnutovce

Bartoš Ján

3. 5. 2024

Zmluva č. 2/2024/ŠJ o zabezpečení stravovania

2/2024/ŠJ

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Russinová Margita

27. 3. 2024

Dohoda 24/44/054/3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

24/44/054/3

2 712,96 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Nájom hrobového miesta, hroby 182, 152, 147

1/2024 nj

30,00 EUR

Koloman Ščuka

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

21/3/2024

Neuvedené

CMT Group s.r.o.

Obec Arnutovce

21. 3. 2024

Zmluva č. 1424284 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

1424284

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Arnutovce

29. 2. 2024

Dodatok č. 1/2024 k Licenčnej zmluve o poskytovaní služieb č. Z-22-0025 zo dňa 07.02.2022

Dodatok č. 1/2024

1 091,81 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Arnutovce

12. 2. 2024

Dodatok č. 26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Arnutovce č. 6000/2002/V-1

Dodatok č. 26

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

23. 1. 2024

Zmluva 1/2024/ŠJ

1/2024/ŠJ

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Melegová Katarína

23. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí služby

Z2/2024

400,00 EUR

Neudorf, s.r.o.

Obec Arnutovce

17. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Z1/2024

630,00 EUR

Centrum voľného času ADAM

Obec Arnutovce

17. 1. 2024

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

U1/2024

Neuvedené

Centrum voľného času ADAM

Obec Arnutovce

12. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023

1/2023 D

1 320,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Arnutovce

2. 1. 2024

Dohoda o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy č.1/2016 zo dňa

1/2016

Neuvedené

Ing. Štefan Dzurňák

Obec Arnutovce

27. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Arnutovce v roku 2023

2D/2023

10 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Arnutovce

27. 12. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/160

Neuvedené

ELEKOS

Obec Arnutovce

21. 12. 2023

Dodatok č. 25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Arnutovce

Dodatok č.25

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

11. 12. 2023

ZMLUVA 23/11/2023

23/11/2023

4,50 EUR

Martin Mederi

Obec Arnutovce

11. 12. 2023

ZMLUVA 22/11/2023

22/11/2023

4,50 EUR

Katarína Mederiová

Obec Arnutovce

5. 12. 2023

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

5/12/2023

Neuvedené

BauTop, s.r.o.

Obec Arnutovce

28. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023

28/11/2023

1 419,48 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

08/2023

300,00 EUR

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Zb. o štatutárnom audite.

27/11/2023

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Arnutovce

23. 11. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

18/013/23

34 086,43 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Profi Extra

2409288710

312,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Zmluva č. 2773 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

2773

30,89 EUR

HOR s.r.o.

Obec Arnutovce

9. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra 1

1

1 479,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

9. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ProFi Extra

2409275418

159,48 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

7. 11. 2023

Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny

26/112023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Arnutovce

2. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

25/10/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

24/10/2023

Neuvedené

POTRAVINY MÁRIA, Alena POLÁKOVÁ

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Zmluva o odbere pitnej vody

23/10/2023

Neuvedené

POTRAVINY MÁRIA, Alena POLÁKOVÁ

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Kúpna zmluva

22/10/2023

1 630,00 EUR

Mária Grešová

Obec Arnutovce

26. 10. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (malooodber)

21/10/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Arnutovce

26. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023

20/10/2023

118,29 EUR

Základná škola, Komenského 3, Smižany

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Dodatok č. 1006/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1003/CC/23

1006/CC/23-D1

180 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/10/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

92775015

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

19. 10. 2023

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

636/2023-no

12,10 EUR

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

Zmluva o Balíkovom účte

B24PO

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

Zmluva o úvere č. 1003/CC/23

1003/CC/23

180 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

ZMLUVA 18/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

18/9/2023

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Eva Majcherová

10. 10. 2023

ZMLUVA 16/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

16/9//2023

5,50 EUR

Obec Arnutovce

Alena Poláková

10. 10. 2023

ZMLUVA 17/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

17/9/2023

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Cecília Hrubiznová

4. 10. 2023

Poistná zmluva č. 6002575952

6002575952

50,75 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

3. 10. 2023

Kúpna zmluva

K2/2023

180 000,00 EUR

Roman Hrušovský

Obec Arnutovce

26. 9. 2023

DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

23/44/054/1189

1 539,90 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

25. 9. 2023

Zmluva o výpožičke

15/9/2023

34,50 EUR

Ing. Marta Slebodníková

Obec Arnutovce

19. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

5784/2023/OF-33092 (951/15/2023/229)

3 000,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Arnutovce

19. 9. 2023

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

051/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

19. 9. 2023

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

050/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

13. 9. 2023

Darovacia zmluva

14/9/2023

100,00 EUR

OZ Deťom pre život

Obec Arnutovce

24. 8. 2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023_KGR_POP3MŠ_PKKE_019

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Arnutovce

24. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1D/2023

3 000,00 EUR

OŠK Arnutovce

Obec Arnutovce

7. 8. 2023

Kúpna zmluva

K1/2023

690,00 EUR

Vladimír Šmelko

Obec Arnutovce

1. 8. 2023

Zmluva o grantovom účte

1G/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

27. 7. 2023

Zmluva o výpožičke

13/7/2023

0,90 EUR

Obec Arnutovce

Hrebeňárová Lenka

26. 7. 2023

Zmluva o výpožičke

12/7/2023

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Maroš Neupauer

18. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302091DCU8-91-108

7 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Arnutovce

17. 7. 2023

Zmluva o výpožičke

11/7/2023

26,00 EUR

Michal Medery

Obec Arnutovce

7. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20200606

RA-SNCA/20200606

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Arnutovce

6. 7. 2023

Dodatok č.1

č.1

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

6. 7. 2023

Zmluva o výpožičke

10/6/2023

Neuvedené

Anna Zarembová

Obec Arnutovce

4. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

9/6/2023

200,00 EUR

Anna Zarembová

Obec Arnutovce

28. 6. 2023

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

8/6/2023

100,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

26. 6. 2023

Zmluva o umeleckom účinkovaní

7/6/2023

350,00 EUR

Country duo Weteráni

Obec Arnutovce

8. 6. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/2023

34 086,43 EUR

POHODA SERVICES s.r.o.

Obec Arnutovce

6. 6. 2023

Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia

06/06/2023

1 500,00 EUR

Košické folklórne štúdio

Obec Arnutovce

5. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

05/06/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

1423295

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Arnutovce

2. 5. 2023

Poistná zmluva, UoZ

6002511162

56,39 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

28. 4. 2023

Zmluva o podmienkach dodávky "Školského ovocia, zeleniny a výrobkov z nich"

4/2023

Neuvedené

TIS Slovakia, s.r.o.

Obec Arnutovce

25. 4. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti PUPN

23/44/054/764

1 283,25 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

25. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj aj ty!

53042023

530,00 EUR

Nádacia SPP

Obec Arnutovce

17. 4. 2023

Kúpna zmluva

3/2023 K

520,00 EUR

Vladimír Bosák

Obec Arnutovce

13. 4. 2023

Nájomná zmluva, rezervácia hrobky č. 180

1/2023 hrobka

30,00 EUR

Anna Pagáčová

Obec Arnutovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva

2/2023

Neuvedené

ŠEVT a.s.

Obec Arnutovce

14. 2. 2023

Zmluva č. 1 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2022

1/2023

493,54 EUR

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Obec Arnutovce

13. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

11/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Arnutovce

9. 2. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

010/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

2. 2. 2023

Zmluva číslo 008/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu

008/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

2. 2. 2023

Zmluva číslo 007/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu

007/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

1. 2. 2023

Zmluva 006/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu

006/2023/PO

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

25. 1. 2023

Dohoda, §12

22/44/012/37

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

17. 1. 2023

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody

1/2022

Neuvedené

Obec Arnutovce

Peter Vojs

17. 1. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

3/2022

Neuvedené

Obec Arnutovce

Peter Vojs

12. 1. 2023

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

3/2023/AZ/DV

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

10. 1. 2023

Dodatok č.24

6000/2002/V-1

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

19. 12. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku

30/2022

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

14. 12. 2022

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

29/2022

35,00 EUR bez DPH za 1 mH

BauTop, s.r.o.

Obec Arnutovce

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

28/2022

50,00 EUR

Obec Arnutovce

Miloš Hrubizna

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

27/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Magdaléna Bajtošová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

26/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Alena Poláková

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

25/2022

5,00 EUR

Obec Arnutovce

Ján Zaremba

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

24/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Obec Arnutovce

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

23/2022

5,00 EUR

Obec Arnutovce

Tibor Paločaj

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

22/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Štefan Pecha

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

21/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Marcela Pechová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

20/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Ladislav Pecha

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

19/2022

5,00 EUR

Obec Arnutovce

Zuzana Pechová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

18/2022

5,00 EUR

Obec Arnutovce

Monika Behárová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

17/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Mária Žigová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hroby

16/2022

40,00 EUR

Obec Arnutovce

Mgr. Zuzana Toporcerová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hroby

15/2022

25,00 EUR

Obec Arnutovce

Emil Dzurila

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hroby

14/2022

35,00 EUR

Obec Arnutovce

Zdeno Pecha

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, dvojhrob

13/2022

20,00 EUR

Obec Arnutovce

Katarína Pavúková

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, dvojhrob

12/2022

20,00 EUR

Obec Arnutovce

Eva Majcherová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

11/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Mgr. Beáta Labudová

5. 12. 2022

Nájom hrobového miesta, dvojhrob

10/2022 hrob

20,00 EUR

Obec Arnutovce

Aksteinerová Anna

30. 11. 2022

Poistná zmluva

6002512117

37,86 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

30. 11. 2022

Poistná zmluva

6002512116

44,43 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

23. 11. 2022

Dohoda, aktivačná činnosť

22/44/054/580

2 768,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

16. 11. 2022

PROFI Audit 2021

10/2022

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Arnutovce

14. 10. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

9/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Monika Šmelková

5. 10. 2022

Nájom hrobového miesta, hrob

7/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Šimon Pecha

5. 10. 2022

Nájom hrobového miesta, urna

8/2022

10,00 EUR

Obec Arnutovce

Dušan Vernarský

3. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

3s100/BRKO/2022/O-40

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

19. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

Hrobka 6/2022

30,00 EUR

Obec Arnutovce

Vlasta Pechová

19. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

Dvojhrob 5/2022

20,00 EUR

Obec Arnutovce

Emil Pluta

19. 9. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

Hrobka 4/2022

30,00 EUR

Obec Arnutovce

Miroslav Pecha

1. 8. 2022

Kúpna zmluva pozemky

29/7/2022

2 484,30 EUR

Jozef Valigura

Obec Arnutovce

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

DS/0206/2022

1 200,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Arnutovce

13. 7. 2022

Poistná zmluva č. 6002511144

6002511144

37,86 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

13. 7. 2022

Poistná zmluva č. 6002511106

6002511106

44,43 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Obec Arnutovce

1. 7. 2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

6/2022

150,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Arnutovce

22. 6. 2022

Dohoda číslo 22/44/054/301

22/44/054/301

4 428,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Arnutovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.