Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Pozvánky

Návrhy VZN

Rôzne dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 24.10.2019 09.11.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 21.08.2019 06.09.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 29.05.2019 14.06.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Arnutovciach 10.05.2019 26.05.2019
Oznam: mesačná odmena zástupcu starostky obce 09.05.2019 25.05.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Arnutovciach 11.03.2019 27.03.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 25.11.2018 24.12.2018
Verejná vyhláška o priamom predaii nehnutefnej veci 03.09.2018 15.10.2018
Zmeny CP 17.08.2018 11.09.2018
Oznam k nahradeniu LSPP 14.07.2018 01.09.2018
Informácie k volbám do orgánov samosprávy obcí 14.07.2018 30.07.2018
Oznam k volbám do orgánov samosprávy obcí 14.07.2018 30.07.2018
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 17.06.2018 03.07.2018
Verejné prerokovanie 28.03.2018 13.04.2018
Predchádzanie požiarom 28.03.2018 13.04.2018
Urbariát - valné zhromaždenie 18.03.2018 03.04.2018
Oznámenie dražba 05.02.2018 21.02.2018
Cennik správnych poplatkov 20.01.2018 05.02.2018
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 26.11.2017 12.12.2017
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov KSK 10.10.2017 26.10.2017
Zoznam kandidátov pred voľby predsedu KSK 10.10.2017 26.10.2017
Oznam k volbám do KSK 10.10.2017 26.10.2017
Volebná komisia KSK 18.09.2017 04.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 18.09.2017 04.10.2017
Oznam k volbám do KSK 23.08.2017 08.09.2017
Informácia pre voliča 18.07.2017 03.08.2017
Oznam o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok 30.08.2016 15.09.2016

Voľby

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK