Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Tlačivá a dokumenty stavebného úradu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 154x | 30.08.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 161x | 30.08.2016

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby Stiahnuté: 152x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 133x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenia reklamného zariadenia Stiahnuté: 170x | 30.08.2016

Vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 129x | 30.08.2016

Ohlasenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 149x | 30.08.2016

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 116x | 30.08.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 179x | 30.08.2016

Návrh na vydanie_kolaudačného rozdodnutia Stiahnuté: 132x | 30.08.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 122x | 30.08.2016

Stránka

  • 1