Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

ÚRADNÉ HODINY - budova obecného úradu v Arnutovciach

Pondelok 16:00 - 17:00 a Utorok 16:00 - 17:00

KONTAKT: Ing. Zuzana Baginová, mobil: 0907 126 977

 

                                                                                                          OZNAM: Dovolenka dňa 2.11.2020

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Stavebný úrad

Tlačivá a dokumenty stavebného úradu

Návrh na umiestnenie stavby Stiahnuté: 41x | 02.06.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 48x | 02.06.2020

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 52x | 02.06.2020

Prekopávka Stiahnuté: 40x | 02.06.2020

Žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 33x | 02.06.2020

Žiadosť MZZO Stiahnuté: 32x | 02.06.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 30x | 02.06.2020

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 33x | 02.06.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 29x | 02.06.2020

Žiadosť o povolenie vodnej stavby- studňa Stiahnuté: 31x | 02.06.2020

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 31x | 02.06.2020

Žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 28x | 02.06.2020

Žiadosť o povolenie informačných reklamných a propagačných zariadení Stiahnuté: 28x | 02.06.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 28x | 02.06.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty platnosti povolenia Stiahnuté: 28x | 02.06.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 26x | 02.06.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 30x | 02.06.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa §120 SZ Stiahnuté: 31x | 02.06.2020

Stránka

  • 1