Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Tlačivá a dokumenty stavebného úradu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 168x | 30.08.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 189x | 30.08.2016

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby Stiahnuté: 160x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 144x | 30.08.2016

Žiadosť o povolenia reklamného zariadenia Stiahnuté: 182x | 30.08.2016

Vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 141x | 30.08.2016

Ohlasenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 158x | 30.08.2016

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 125x | 30.08.2016

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 191x | 30.08.2016

Návrh na vydanie_kolaudačného rozdodnutia Stiahnuté: 162x | 30.08.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 133x | 30.08.2016

Stránka

  • 1