Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Pokračovanie projektu MOaPS

Pokračovanie projektu MOaPS 1

Trvanie projektu: 07/2023 – 12/2025

Miestne občianske a preventívne služby v obci Arnutovce

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:
Trvanie projektu: 07/2023 – 12/2025
Nenávratný finančný príspevok: 160 928,04 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky
Prijímateľ: Obec Arnutovce

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Opis projektu: Obci Arnutovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Miestne občianske a preventívne služby v obci Arnutovce“ v rámci Operačného programu Slovensko, Prioritná os 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít, Špecifický cieľ ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+).

Predmet/ciele projektu: Cieľom predloženého projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Zámerom poskytovania služby v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách s prítomnosťou MRK.

Plagat Typ: PDF dokument, Velkosť: 133.18 kB

Opis projektu Typ: PDF dokument, Velkosť: 226.31 kB

Prílohy

Vzor plagatu A3 - MOaPS Arnutovce.pdf

Vzor plagatu A3 - MOaPS Arnutovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,18 kB

Opis projektu na webovú stránku obce.pdf

Opis projektu na webovú stránku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,31 kB
Dátum vloženia: 5. 3. 2024 11:57
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2024 12:00
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook