Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Údaje do 14.6.2022 nájdete v ARCHÍVE na ľavej lište. 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 12. 2023

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií

5/12/2023

Neuvedené

BauTop, s.r.o.

Obec Arnutovce

28. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023

28/11/2023

1 419,48 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

08/2023

300,00 EUR

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Obec Arnutovce

27. 11. 2023

Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Zb. o štatutárnom audite.

27/11/2023

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Arnutovce

23. 11. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy

18/013/23

34 086,43 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Profi Extra

2409288710

312,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

14. 11. 2023

Zmluva č. 2773 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

2773

30,89 EUR

HOR s.r.o.

Obec Arnutovce

9. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra 1

1

1 479,60 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

9. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ProFi Extra

2409275418

159,48 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Arnutovce

7. 11. 2023

Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny

26/112023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Arnutovce

2. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

25/10/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

24/10/2023

Neuvedené

POTRAVINY MÁRIA, Alena POLÁKOVÁ

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Zmluva o odbere pitnej vody

23/10/2023

Neuvedené

POTRAVINY MÁRIA, Alena POLÁKOVÁ

Obec Arnutovce

31. 10. 2023

Kúpna zmluva

22/10/2023

1 630,00 EUR

Mária Grešová

Obec Arnutovce

26. 10. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (malooodber)

21/10/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Arnutovce

26. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023

20/10/2023

118,29 EUR

Základná škola, Komenského 3, Smižany

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Dodatok č. 1006/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1003/CC/23

1006/CC/23-D1

180 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

19/10/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Arnutovce

24. 10. 2023

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

92775015

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Arnutovce

19. 10. 2023

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

636/2023-no

12,10 EUR

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

Zmluva o Balíkovom účte

B24PO

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

Zmluva o úvere č. 1003/CC/23

1003/CC/23

180 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Arnutovce

10. 10. 2023

ZMLUVA 18/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

18/9/2023

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Eva Majcherová

10. 10. 2023

ZMLUVA 16/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

16/9//2023

5,50 EUR

Obec Arnutovce

Alena Poláková

10. 10. 2023

ZMLUVA 17/9/2023 o zabezpečení stravovania podľa § 43 Obč. zákonníka, zákona č. 206/1996, ktorým sa mení a dopĺňa ZP § 140, Vyhl. MŠ SR č. 121/1194 Zb. z. o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania a prevádzke zariadení školského stravovania v

17/9/2023

4,50 EUR

Obec Arnutovce

Cecília Hrubiznová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 107