Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

(H)ARNUTOVSKÝ KOTLÍK - klikni tu pre fotografie

Cenník poplatkov, úhrad a daní

Obec Arnutovce zverejňuje cenník poplatkov, úhrad a sadzieb dane platných od 1.1.2024 

Poplatky a úhrady  Eur

Vyhlásenie v obecnom rozhlase (jubilanti/správa). Oslobodenie pre organizácie pôsobiace v obci, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v obci.

7,-

Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť

2,-

Vytvorenie fotokópie (1 strana)

0,20,-

Email, miestny hovor

 0,50,-

Vypísanie dokumentov

2,-

Prenájom sály Kultúrneho domu – kar (leto)    3h

100,-

Prenájom sály Kultúrneho domu – kar (zima)  3h

150,-

Prenájom sály Kultúrneho domu – oslava, zábava – 1 deň (leto) nad 3h

150,-

Prenájom sály Kultúrneho domu – oslava, zábava – 1 deň (zima) nad 3h

300,-

Za každú začatú hodinu navyše

20,-

Prenájom kuchyne

50,-

Preddavková záloha na prenájom sály Kultúrneho domu

Podmienky prenájmu: žiadateľ musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky, zložiť preddavkovú zálohu a zaplatiť vopred do pokladne obce.

1000,-

Zapožičanie inventára: stolička 1kus/1deň

0,10,-

Zapožičanie inventára: stôl 1 kus/1deň

1,-

Zapožičanie inventára: pivný set (1stôl, 2 lavice/1 deň)

2,-

Zapožičanie inventára: stan /1 deň

                                        rebrík/1 deň

10,-

5,-

Zapožičanie inventára: príbor (sada – lyžička, vidlička, nôž, malá lyžička)

0,05,-

Zapožičanie inventára: poháre, taniere, nádoby, misy, hrnce, obrus / kus

0,05,-

Ponorné čerpadlo (za 1 deň)

10,-

Kosenie (za 1 hodinu)

10,-

Prenájom verejného priestranstva (za 1m2 a 1 deň)

1,-

Poškodenie inventára (pohár, tanier 2,- €, príbor, šálky, obrus 2 €, stôl, stolička 20,- €)

2,-

 

Hrobové miesta (prenájom na 10 rokov) a cintorínske poplatky Eur
Jednohrob 10,-
Dvojhrob (vedľa seba) 20,-
Hrobka 30,-
Detský hrob 5,-
Urnové miesto 5,-
Rozhodnutie o povolení výstavby hrobky, rámu, slepej krypty 20,-
Prenájom obradnej siene Domu smútku (1 deň) 10,-
Používanie chladiaceho boxu (1 deň) 5,-
Využívanie elektrickej energie a vody pri výstavbe pomníkov 10,-
Rozhodnutie o povolení exhumácie 5,-

 

Miestne dane a poplatky na základe VZN č.2/2022   Eur  
Daň za psa (na 1 kalendárny rok) 5,-   
Daň za prenájom verejného priestranstva (1m2 na 1 deň) 1,-
Daň za ubytovanie (za osobu a prenocovanie) 0,5
Poplatok za komunálny odpad (fyzická osoba, rok) 25,-
Poplatok za komunálny odpad (podnikateľ, rok) 50,-
Poplatok za drobný stavebný odpad (za 1kg) 0,04
Daň z pozemkov a stavieb, pozri §4 VZN č.4/2023 - klikni tu.                                              

 

Správne poplatky Eur
Osvedčenie podpisu  2,-
Overenie listiny (jedna strana) 2,-
Potvrdenie pre vybavenie občianskeho preukazu 7,-
   

 

Galéria

Kotlík 2024

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook